Wypożyczenia e-czytników

czytniki elektronicznych ksiażek

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie oferuje uprawnionym czytelnikom, zarejestrowanym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UWM, możliwość wypożyczenia czytników e – książek. 
Co należy zrobić?
Przeczytaj więcej na naszej stronie w zakładce Wypożyczenia e-czytników


100 czytników zakupiono w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-00-A046/19-00, wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami wybranymi z oferty Legimii i Ibuk Libra (PWN Nauka).