Wypożyczenia e-czytników

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie oferuje uprawnionym czytelnikom możliwość wypożyczenia czytników e – książek zakupionych w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-00-A046/19-00, wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami wybranymi z oferty Legimi i Ibuk Libra.

Czytniki książek elektronicznych wypożyczane są w Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie wyłącznie uprawnionym studentom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, spełniającym poniższe warunki, zgodnie z § 6 ust. 12 pkt 1 – 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie tj.:

  • osobom z niepełnosprawnością, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • osobom przewlekle chorym, nieposiadającym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,
  • osobom, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.

Patrz: Zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

Po spełnieniu jednego z powyższych warunków wystarczy złożyć zamówienie na czytnik, czyli:

1. Zaloguj się do systemu bibliotecznego na stronie głównej Biblioteki

2. W wyszukiwarce katalogu bibliotecznego wpisz hasło "Czytnik e-książek", "Rezerwacja" lub kliknij belkę poniżej:

Czytnik e-ksiażek. Rezerwacja dla uprawnionych użytkowników. 

100 egzemplarzy do wyboru. [LINK DO REZERWACJI CZYTNIKÓW]

3. Wybierz dostępny z listy egzemplarz i kliknij Zamów

4. Następnie potwierdź rezerwację klikając Wyślij zamówienie.

Po weryfikacji statusu użytkownika (uprawnienia specjalne) otrzymasz e-mailowe powiadomienie z systemu bibliotecznego o potwierdzonym zamówieniu.

W ciągu 5 dni odbierz Czytnik zgłaszając się do Informatorium (parter Biblioteki Uniwersyteckiej UWM), a tam po podpisaniu Oświadczenia otrzymasz czytnik wraz z towarzyszącym wyposażeniem. Czas wypożyczenia czytnika e-książek wynosi 30 dni.

Zwroty czytników e – książek przyjmowane są wyłącznie w Informatorium BU UWM w godzinach jej otwarcia.

UWAGA: Zwrot uszkodzonego, niekompletnego czytnika e – książek lub po wyznaczonym terminie pociąga za sobą naliczenie opłaty, zgodnie z tabelą opłat określoną w cenniku, oraz zawieszenie w prawach korzystania ze zbiorów BU UWM do momentu uregulowania zobowiązań.