Baza wiedzy UWM

Baza Wiedzy UWM służy do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Uniwersytetu. Stanowi centralny system ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników oraz doktorantów Uczelni. 

W jednym miejscu gromadzona jest wiedza o dorobku publikacyjnym, projektach, patentach, aparaturze badawczej, laboratoriach, pracach dyplomowych i doktorskich, nagrodach i osiągnięciach. Baza Wiedzy pozwala także na śledzenie współpracy z innymi instytucjami, np. uczelniami w kraju i za granicą. System jest zintegrowany
z systemami wewnętrznymi (np. APD) oraz z systemami zewnętrznymi jak SCOPUS czy ORCID.

W Bazie Wiedzy znajduje się repozytorium publikacji i danych badawczych.

O Bazie Wiedzy UWM:
- Aktualności UWM
- Radio UWM

 

Informacje dla autorów
 

 Logowanie oraz   uzupełnianie danych
 w Bazie Wiedzy UWM 

 
  Zgłaszanie publikacji
 • Zgłaszane publikacje wpisywane są do bazy Expertus, a następnie automatycznie przesyłane do Bazy Wiedzy.
   
 • Informacje szczegółowe
   Dział Informacji Naukowej, ul. Oczapowskiego 12B, piętro 1,   
   bibliografia@uwm.edu.pl
 
 Deponowanie publikacji
 w Repozytorium

 
(załączniki do Regulaminu   Bazy Wiedzy Uniwersytetu 
 Warmińsko-Mazurskiego
 w Olsztynie)
   Dział Informacji Naukowej, ul. Oczapowskiego 12B, piętro 1,   
   bibliografia@uwm.edu.pl
 

 Deponowanie danych
 badawczych
 w Repozytorium
 

 (załączniki do Regulaminu 
 Bazy Wiedzy Uniwersytetu
 Warmińsko-Mazurskiego
 w Olsztynie)

 • Dane badawcze zamieszczane są w repozytorium przez redaktora BU
  po przekazaniu mu przez autora odpowiedniej wersji zestawu danych, wypełnieniu formularza (zał. nr 2) i złożeniu oświadczenia o udzieleniu licencji (zał. nr 6).
   
 • Załącznik nr 2 : formularz danych badawczych
   
 • Załącznik nr 6 : zdeponowanie w Bazie Wiedzy UWM danych badawczych
   Dział Informacji Naukowej, ul. Oczapowskiego 12B, piętro 1,   
   bibliografia@uwm.edu.pl
 

 
 Archiwizacja    i udostępnianie rozpraw   doktorskich

 (Zarządzenie Nr 15/2024
 Rektora Uniwersytetu   Warmińsko-Mazurskiego w   Olsztynie z dnia 2 lutego   2024  roku w sprawie   elektronicznej archiwizacji i   udostępniania rozpraw   doktorskich
 w Uniwersytecie   Warmińsko-Mazurskim w   Olsztynie)

 • Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim przekazywana jest z serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do Bazy Wiedzy UWM w celu jej zarchiwizowania i udostepnienia.
   
 • Autor, w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora lub wydania postanowienia o odmowie nadania stopnia doktora, ma obowiązek złożyć oświadczenie o udzieleniu licencji wyłącznej lub niewyłącznej określonej w załącznikach 1 i 2.
   
 • Załącznik nr 1 : Umowa o udzielenie licencji niewyłącznej z prawem do udzielania sublicencji
   
 • Załącznik nr 2 : Umowa o udzielenie licencji wyłącznej z prawem do udzielania sublicencji
   
 • Wypełnioną i podpisaną umowę (w 2 egz.) należy dostarczyć do sekretariatu     Biblioteki Uniwersyteckiej

   Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr inż. Scholastyka Baran
   e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl      

 Osiągnięcia i aktywności   zawodowe

     * Ważne: Jeśli dodając aktywność zawodową nie można wybrać np.       instytucji/organizacji/towarzystwa, zespołu, czy konferencji, ponieważ nie występują
 w słowniku - należy skorzystać z opcji: "Kontakt z Redaktorem" lub "Zgłoś uwagi"   albo wysłać email na bib.oin@uwm.edu.pl   

 Dzieła artystyczne

 • Autor dodaje w profilu samodzielnie. Wprowadzone dzieła pojawią się w profilu autora po zatwierdzeniu ich przez redaktora wydziałowego
 Patenty
 • Dane przekazuje Rzecznik Patentowy
 Prace doktorskie,
 magisterskie
 Projekty
 • Wprowadza Centrum Badań i Projektów 
 System Oceny
 Pracowniczej (SOP)
 FAQ

 

Kontakt do Administratorów

 

 Menadżer Bazy Wiedzy

 mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa
 jolaom@uwm.edu.pl

 Menadżer Repozytorium Danych   Badawczych 

 mgr Monika Bartnik
 monika.bartnik@uwm.edu.pl

 mgr Joanna Suchto
 joanna.suchto@uwm.edu.pl

 Wydawnictwo UWM

 mgr Aurelia Grejner 
 a.grejner@uwm.edu.pl

 Patenty  mgr Anna Leś
 anna.les@uwm.edu.pl

 mgr Aneta Pechta
 aneta.brzycka@uwm.edu.pl
 
 Projekty  Centrum Badań i Projektów 
 cbip@uwm.edu.pl
 
 SOP  Centrum Informatyczne
 rci_sekretariat@uwm.edu.pl
 
 Prace dyplomowe

 Uniwersytecki System Obsługi Studiów
 Archiwum Prac Dyplomowych
 usos@uwm.edu.pl

 Materiały multimedialne  Centrum Marketingu i Mediów 
 mgr Michał Orłowski
 michal.orlowski@uwm.edu.pl
 

 

Kontakt do Redaktorów

 

 
 Wydział

 

 Redaktor BU odpowiedzialny za wydział
 

 Redaktor wydziałowy
 
 Wydział Bioinżynierii
 Zwierząt
 mgr inż. Święcicka Joanna   joanna.swiecicka@uwm.edu.pl  
 dr inż. Ewa Burczyk
 ewabur@uwm.edu.pl
 
 Wydział Biologii
 i Biotechnologii
 mgr Bogdańska Bożena   bozena.bogdanska@uwm.edu.pl  
 mgr Marzena Dadasiewicz   marzena.dadasiewicz@uwm.edu.pl
 
 Wydział Geoinżynierii  mgr inż. Lewandowska Olga   olga.zmijewska@uwm.edu.pl  
 mgr Sylwia Dylewska   sylwia.dylewska@uwm.edu.pl
 dr inż. Marta Kisielewska   jedrzejewska@uwm.edu.pl
 
 Wydział
 Humanistyczny
 
 mgr Orzeszkowski Bogdan   bogdan.orzeszkowski@uwm.edu.pl
 
 dr hab. Iza Matusiak-Kempa   iza.matusiak@uwm.edu.pl
 Wydział Lekarski  
 mgr Borajkiewicz Elżbieta   ela.borajkiewicz@uwm.edu.pl
 
 dr Jacek Kieżun
 jacek.kiezun@uwm.edu.pl
 Wydział Matematyki
 i Informatyki
 
 mgr Sokołowska Izabela   izabela.sokolowska@uwm.edu.pl
 
 mgr Marzena Śmiech   marzena.smiech@matman.uwm.edu.pl
 Wydział Medycyny
 Weterynaryjnej
 
 mgr Grabowska Magdalena   magdalena.grabowska@uwm.edu.pl
 
 inż. Małgorzata Żukowska   malgorzata.zukowska@uwm.edu.pl
 Wydział Nauk
 Ekonomicznych
 mgr Suchto Joanna   joanna.suchto@uwm.edu.pl  
 mgr inż. Halina Orszulak   halina.orszulak@uwm.edu.pl
 mgr Joanna Machnis-Walasek   joanna.machnis@uwm.edu.pl
 
 Wydział Rolnictwa
 i Leśnictwa
 
 mgr Bartnik Monika   monika.bartnik@uwm.edu.pl
 
 dr Ewelina Olba-Zięty
 e.olba-ziety@uwm.edu.pl
 Wydział Nauk
 Społecznych
 
 dr Dąbrowska Agnieszka   agnieszka.dabrowska@uwm.edu.pl
 
 dr Maria Radziszewska   maria.radziszewska@uwm.edu.pl
 Wydział Nauk
 Technicznych
 
 dr inż. Maćkiewicz Katarzyna   kasiamac@uwm.edu.pl
 
 mgr inż. Jarosław Tomczykowski   grumens@uwm.edu.pl
 Wydział Nauki
 o Żywności
 
 dr inż. Maćkiewicz Katarzyna   kasiamac@uwm.edu.pl
 
 prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
 ami@uwm.edu.pl
 Wydział Prawa
 i Administracji
 
 mgr Łastowska Emilia   emilia.lastowska@uwm.edu.pl
 
 mgr inż. Katarzyna Ustaszewska   katarzyna.huminska@uwm.edu.pl
 Wydział Sztuki  
 dr Dąbrowska Agnieszka   agnieszka.dabrowska@uwm.edu.pl
 
 mgr Katarzyna Stasiak   katarzyna.stasiak@uwm.edu.pl
 Wydział Teologii  
 mgr inż. Święcicka Joanna   joanna.swiecicka@uwm.edu.pl
 
 ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM   karol.jasinski@uwm.edu.pl
 Szkoła Zdrowia
 Publicznego
 
 mgr Sokołowska Izabela   izabela.sokolowska@uwm.edu.pl
 
 dr hab. n. med. Ewa Kupcewicz   ewa.kupcewicz@uwm.edu.pl
 Filia w Ełku  
 mgr Łastowska Emilia   emilia.lastowska@uwm.edu.pl
 
 dr hab. Justyna Krzywkowska   justyna.krzywkowska@uwm.edu.pl

 

Zarządzenia i regulaminy