Wpływ oddziaływania społecznego wystawy nt. I. Bunina - wyniki ankiety

bunin

 

Anonimowa ankieta przeprowadzona za pośrednictwem platformy cyfrowej Biblioteki UWM dokumentuje wpływ oddziaływania społecznego wystawy na świadomość istnienia i postrzegania postaci I. Bunina – rosyjskiego Laureata Nagrody Nobla – przez różne grupy odbiorców

Wyniki ankiety świadczą o szerokim zasięgu geograficznym respondentów: w ankiecie wzięli udział mieszkańcy krajów Europy Wschodniej oraz Ameryki Północnej, co jest dowodem  międzynarodowego wymiaru przedsięwzięcia.

 Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych potwierdziły, że przedsięwzięcie:

  • przyczyniło się do budowania dialogu w polsko-rosyjskich kontaktach;
  • wpłynęło na zwiększenie wiedzy na temat życia i twórczości I. Bunina oraz jego związków z Polską.

 Merytoryczną wagę zorganizowanego przedsięwzięcia odzwierciedliła również ogólna ocena wystawiona przez każdego uczestnika wystawy – w skali ogólnej wyniosła 4.0.